ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
85
95
180
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
55
85
140
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
54
77
131
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
41
78
119
 
 
รวมทั้งสิ้น
235
335
570
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน